əzilib-büzülmək

əzilib-büzülmək
f.
1. Nazlanmaq, naz etmək. <Ələmdar> əzilib-büzülən, şirindil xanımların başları üstündən uzun dimdiyini sallayıb . . baxdı. S. R..
2. məc. Cavabdan qaçmağa çalışmaq, tərəddüd etmək. Yasavulbaşı əzilib-büzülməyə başladı. M. Rz..
3. Əzilmək, əzik-əzik olmaq. Əzilib-büzülmüş paltarı ütüləmək. – Maya ayağa durdu, əzilib-üzülmüş balışı çırpdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • əzilib-büzülmə — is. Naz, qəmzə, işvə, naz satma, nazlanma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təğənnüc — ə. əzilib büzülmə, nazlanma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • naz — is. <fars.> 1. Özünü bəyəndirmək, istətmək məqsədi ilə edilən saxta, süni hərə kət; şivə, işvə, qəmzə. Belə işvə, belə qəmzə, belə naz; Belə qamət, belə gərdən olurmu? Q. Z.. <Mirqasım:> Matanda naz və şivə əsla yox idi. Ç.. Naz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qorcummax — (Lerik) əzilib büzülmək. – Niyə qorcunursan? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cilvələnmək — f. Nazlanmaq, naz etmək, əzilib büzülmək. Tavus kimi cilvələnə hər səhər; Bəzək verə camalına sərbəsər. M. P. V.. Görürsənmi oğrun baxan gözəli; Tərlan kimi necə cilvələnibdir? Aşıq Ələsgər . . Xanım rübəndi və çarşabı atıb, mərsiyəxanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəm-xəm — is. dan. Naz, qəmzə, əzilibbüzülmə. Bilsə idim dözəməm mən nazına, çəm xəminə; Heç qoyub üstümə bu adı, mən evlənməz idim! Ə. N.. <Ataş:> Qızların nazı, çəm xəmi, umu küsüsü, lap axırda da hirsi, hikkələri. Ə. Vəl.. Çəm xəm etmək – 1) naz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədabazlıq — is. Ədalı hərəkətlər, sadəlikdən, təbiilikdən məhrum hərəkətlər; özünü qeyri təbii, qeyri sadə aparma. Ədabazlıq etmək. – Cabbarın şit hərəkətlərlə, ədabazlıqla işi olmazdı. İ. Ə.. Ancaq bunların heç biri ədabazlığından, yaxud özündən müştəbeh… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əzmək — f. 1. Basıb, ya sıxıb yastılamaq, şəklini pozmaq. Qarpızı, qovunu əzmək. // Basıb (vurub, toxundurub) bir yerini çökəltmək. Samovarın, qazanın böyrünü əzmək. 2. Həvəngdə və s. də döyüb narın etmək, toz halına salmaq. İstiotu həvəngdə əzirlər. – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”